top of page
Friends Drinking Coffee

Varför samarbeta med R-Coms?

01.

Vi vill göra det enkelt för våra kunder. Du som kund får en kontakt för alla era it-relaterade frågor.

02.

Vår breda och mångåriga erfarenhet gör det möjligt att du som kund får den bästa och säkraste lösningen. 

03.

För oss är ordning och reda, dokumentation samt goda kundrelationer viktigt för att nå överenskomna mål i tid. 

04.

Du får hjälp utifrån ditt behov, från enstaka snabba lösningar till mer omfattande it-lösningar.

05.

Vår erfarenhet sträcker sig från små enkla system, till mycket komplexa virtuella system i clustermiljö. 

06.

Vi har jobbat med projekt, processer, regelefterlevnad, incidenter, problem och beställningar i omfattande skala.

bottom of page